USOS UwB – jak wyglądają studia na na kierunku Ekobiznes

Studia na kierunku Ekobiznes

Wybór kierunku studiów to istotny moment w życiu praktycznie każdego młodego człowieka. Jest to nie tylko pogłębienie dotychczas uzyskanej wiedzy, ale także inwestycja na przyszłość. Odpowiednie studia licencjackie mogą zapewnić ciekawą i stałą pracę oraz przynieść wiele wspaniałych wspomnień. W ostatnich latach, bardzo popularne stały się kierunki z pogranicza dziedziny ekonomii i biologii. Z tego powodu, na Uniwersytecie w Białymstoku powstały studia Ekobiznes. Jak one wyglądają i co można po nich robić?

Program studiów na kierunku Ekobiznes

Kierunek ten został utworzony w wyniku współpracy nawiązanej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie specjalistów, którzy umiejętnie będą łączyć zagadnienia gospodarcze i przyrodnicze. W związku z tym, program studiów na kierunku Ekobiznes dostępny w systemie USOS UwB, obejmuje zaliczenia z takich przedmiotów jak m.in.:

 • Gospodarka przestrzenna,
 • Organizacja i zarządzanie,
 • Ekonomika przedsiębiorstwa,
 • Ekomarketing,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Pomoc publiczna w ekobiznesie,
 • Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych.

Szczegółowy program studiów, na kierunku Ekobiznes, można znaleźć w systemie USOS UwB. Potencjalni kandydaci w USOS UwB zobaczą, jak wyglądają studia na tym kierunku oraz znajdą informacje o przykładowej liczbie wykładów, laboratoriów, zajęć terenowych, przedmiotów do wyboru i wiele innych. Studenci Ekobiznesu muszą także odbyć praktyki zawodowe, które odpowiednio przygotują ich do wykonywanego zawodu.

Dla kogo studia na kierunku Ekobiznes?

Kierunek ekobiznes
Źródło: Pixabay.com

Studia Ekobiznes będą odpowiednie dla osób, które egzamin maturalny zdawały z przedmiotów rozszerzonych takich jak biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie oraz język obcy nowożytny. Kandydaci powinni również wykazywać zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym i działalnością biznesową.

Osoby te, jako przyszli absolwenci studiów Ekobiznes będą działać w myśl założeń „zielonej gospodarki”, a swoje doświadczenie będą mogli wykorzystać w organizacjach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem i ochroną środowiska.

Przyszłościowy wybór

Uzyskanie tytułu licencjata na kierunku Ekobiznes pozwoli w przyszłości na:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej produkcji żywności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami.
 • Prowadzenie działalności konsultingowej, zajmującej się np. monitorowaniem środowiska lub analizą ekonomiczno-ekologiczną.
 • Pracę w przedsiębiorstwach w charakterze m.in. specjalisty ds. zarządzania środowiskiem.
 • Pracę w urzędach i instytucjach.
 • Prowadzenie działalności z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
 • Prowadzenie działalności ekoturystycznej.

W trakcie studiów na UwB, studenci uzyskają wiedzę technologiczną, w zakresie ekoinnowacji, czy też systemów zarządzania środowiskowego. Jednym z najważniejszych zadań kierunku jest to, aby jego absolwenci wiedzieli, jak zmniejszać negatywny wpływ gospodarki na środowisko oraz poznali marketingowe i prawne aspekty ekobiznesowe. Warto pamiętać, że Ekobiznes łączy umiejętności praktyczne z rozległą wiedzą. 

Co trzeba zrobić, aby dostać się na studia na UwB?

Najważniejszym wymogiem przy rekrutacji na studia licencjackie jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zdania wszystkich egzaminów maturalnych. Istotne jest również, aby przedmioty na poziomie rozszerzonym pokrywały się z tymi, które są wymagane przy rekrutacji na kierunek Ekobiznes. Następnie, należy założyć konto w systemie i wpłacić opłaty rekrutacyjne. Po wykonaniu tych działań, należy już tylko czekać na listę rankingową, a po zakwalifikowaniu się na studia wypełnić niezbędne informacje znajdujące się w systemie USOS UwB.

Autor:
Wiktoria – absolwentka nauk politycznych,
studentka kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Źródło informacji:

 • https://biol-chem.uwb.edu.pl/kandydaci/podstrony/ekobiznes/,
 • https://biol-chem.uwb.edu.pl/media/uploads/2019/05/23/kopia-plan-prosty_ekobiznes_i_2019.pdf,
 • https://irk.uwb.edu.pl.