Zasady bezpiecznej pracy z dźwigami – narzędzia, zaczepy, akcesoria

bezpieczna praca na budowie

Obsługa dźwigów to ciężka praca, która wymaga umiejętności technicznych, doświadczenia oraz ciągłego poszerzenia wiedzy o nowych maszynach. Nawet niewielki błąd przy użytkowaniu ciężkiego sprzętu może stworzyć realne zagrożenie dla życia pracowników lub spowodować ogromne straty finansowe przedsiębiorstwa. Nie tylko sama obsługa jest ważna, ale również to, jakie stosuje się narzędzia, zaczepy i inne akcesoria, które wpływają na działanie dźwigów. Oto najważniejsze zasady, którymi powinni kierować się operatorzy maszyn.

Stworzenie listy kontrolnej

Kiedy dźwigi mają zostać rozstawione do pracy, operatorzy powinni sprawdzić ich stan. Muszą zatem sporządzić listę kontrolną, aby ocenić, czy wszystko jest w porządku – zarówno dźwig, jak i otoczenie, w którym będzie działał. Notatki mogą obejmować środki bezpieczeństwa, olej, płyny, naprawy, narzędzia i zaczepy oraz inne elementy.

Ocena obciążenia

Obecnie dostępnych jest wiele różnych typów dźwigów, z których każdy ma inne maksymalne obciążenie. To, jak duży może być pakunek, jednak w głównej mierze nie zależy od samej maszyny a od zastosowanej w niej zaczepów.  Operatorzy muszą więc wiedzieć, jaki osprzęt zastosować, by był on w stanie wykonać daną pracę. Jeśli załadują większy ciężar, niż wynosi udźwig, żuraw może spaść, powodując obrażenia, a także inne straty. Jest to więc najważniejszy czynnik do rozważenia.

Zmiana warunków

Dźwigi ruchome działają na różnych terenach i poziomach. Powierzchnia nie jest wszędzie taka sama, dlatego podczas ruchu żurawia operator powinien wziąć pod uwagę stan gleby. Jeśli ten punkt zostanie zignorowany, maszyna może stracić równowagę. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że podczas przemieszczania dźwigu należy zmniejszyć obciążenie, aby uniknąć wypadków.

Dodatkowe wyposażenie

Operator dźwigu powinien upewnić się, że posiada wszystkie narzędzia i zaczepy potrzebne do rozpoczęcia pracy. Pierwsze z nich wymagane są do naprawy i uruchomienia dźwigu, bez drugich nie jest możliwe funkcjonowanie sprzętu. Poprawi to również bezpieczeństwo załogi, operatora oraz innych osób znajdujących na placu budowy.

Łańcuchy dźwigu

Wielokrotnie do wypadków podczas prac z podnoszącymi maszynami dochodzi z powodu zerwania łańcuchów czy lin dźwigowych. Dzieje się tak, ponieważ z biegiem czasu łańcuchy stają się sztywne i mogą łatwo pęknąć pod wpływem dodatkowego nacisku lub naprężenia. Z kolei liny stają się słabsze z czasem nawet wtedy, gdy nie są nadmierne eksploatowane. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie sprawdzać ich stan i wymieniać je w razie potrzeby